Publicaties

Bos, S., Beer, P. de, Elshout, J., Portielje, M. & K. van Berkel (red.) (2023) Naar een werkzame bijstand. Bevindingen uit het Amsterdamse experiment met de bijstand. Eburon. (gratis pdf via de link)

Portielje, M. & J. Elshout (2023) Belang van begeleiding. In: Bos et. al. (red.) Naar een werkzame bijstand. Bevindingen uit het Amsterdamse experiment met de bijstand. (43-63) Eburon

Elshout, J. & S. Bos (2023) Werken in de bijstand. In:Bos et. al. (red.) Naar een werkzame bijstand. Bevindingen uit het Amsterdamse experiment met de bijstand. (p. 63-75). Eburon

Bos, S. & J. Elshout (2023) De waarde van niet-betaald werken. In: Bos et. al. (red.) Naar een werkzame bijstand. Bevindingen uit het Amsterdamse experiment met de bijstand. (75-85) Eburon

Portielje, M. & J. Elshout (2023) Welbevinden onder druk. In: Bos et. al. (red.) Naar een werkzame bijstand. Bevindingen uit het Amsterdamse experiment met de bijstand. (85-95) Eburon

Bos, S., Elshout, J. & M. Portielje (2023) Klantmanager: een cruciaal en complex beroep. In: Bos et. al. (red.) Naar een werkzame bijstand. Bevindingen uit het Amsterdamse experiment met de bijstand. (95-115) Eburon

Bos, S., Elshout, J. Portielje, M. & K. van Berkel (20 november 2022, Trouw) Bijverdienen in de bijstand loont wel degelijk. Reactie op het artikel Zelfs als het geld oplevert, gaan weinig mensen met een bijstandsuitkering aan het werk (8 november 2022, in Trouw).

Elshout, J. (17 juni 2022) De waarde van bijverdienen in de bijstand is meer dan geld alleen. Sociale Vraagstukken en Koepel Adviesraden Sociaal Domein (21 maart 2022).

Elshout, J. & H. Ballafkih (24 mei 2022) Corona legde vergrootglas op verschillen tussen precairen en werkenden. Sociale Vraagstukken.

Elshout, J. (21 maart 2022) Bijverdienen in de bijstand als blijk van waardering.

Elshout, J. & S. Bos (2022) Leven van een bijstandsuitkering – “Alsof je in een parallelle werkelijkheid zit”. Sociale Vraagstukken en Bewogen Stad, https://www.socialevraagstukken.nl/interview/leven-van-een-bijstandsuitkering-alsof-je-in-een-parallelle-werkelijkheid-zit/

Bos, S. & J. Elshout (2021) Onbedoelde neveneffecten van systeem maken bijstand onnodig stressvol en ongenaakbaar. Bewogen Stad, https://hogeschool-van-amsterdam-hva.foleon.com/magazines/bewogen-stad-5/onbedoelde-neveneffecten/

Elshout, J. & S. Bos (2021) Verrekening inkomsten uit werk bron van onrust. Sociale Vraagstukken, https://www.socialevraagstukken.nl/verrekening-inkomsten-uit-werk-bron-van-onrust/ 

Bos, S. & J. Elshout (2021) Bijverdienpremie voor werkenden in de bijstand loont. Sociale Vraagstukken, https://www.socialevraagstukken.nl/bijverdienpremie-voor-werkenden-in-de-bijstand-loont/

Elshout, J. (2018) Zelfrespect in de prestatiesamenleving. De Nederlandse Boekengids, (2) 6: 35-36. Speciale uitgave ter gelegenheid van de uitreiking van de Erasmusprijs aan de Canadese cultuursocioloog Michele Lamont.

Elshout, J. Met hoger loon krijgt leraar meer respect. Opinie-artikel (de Volkskrant, 1 juni 2017). Reactie op het artikel Leraar kampt met imagoprobleem: aanzien in tien jaar fors gedaald (Bart Dirks, de Volkskrant, 23 mei 2017).

Elshout, J. (2017) Behoud van zelfrespect in een prestatiesamenleving. Sociaal bestek, (79) 2: 20-23.

Elshout, J. (2016) Roep om respect. Ervaringen van werklozen in een meritocratiserende samenleving. Amsterdam: Stichting de driehoek. (Summary en samenvatting)

Elshout, J., Tonkens, E. & T. Swierstra (2016) Meritocratie als aanslag op het zelfrespect van ‘verliezers’. In: Beer, P. de & M. van Pinxteren (red.) Meritocratie. Op weg naar een nieuwe klassensamenleving? Amsterdam: Amsterdam University Press

Elshout, J. (2015) Gewenst. Een opwaardering van mbo-werk. Sociologie, (11) 1: 79-83. Boekbespreking: Rineke van Daalen (2014) Gewoon werk. Over vakkundigheid in het verwaarloosde midden.

Elshout, J. (2014) Hoogtespanning. In Elshout, J., Van Heerikhuizen, B., Meier, S., Van der Weiden, J. (red.) Spannende Plekken. Een vriendenboek voor Ineke Teijmant (p. 76-77). Amsterdam: Stichting de driehoek.

Elshout, J. (2014) De arbeidsmoraal van werklozen. In: Qracht 500 (p.24-27)

Elshout, J. & O. Velthuis (2013) De protestantse ethiek van fitness. Een kwalitatief onderzoek naar de motivatie van hoogopgeleide fitnessbeoefenaars in AmsterdamSociologie, (9) 2: 111-128.

Elshout, J. (2013) Erkenning en zelfrespect. De onverwachte verdiensten van sociale  activeringsprojecten. In Tonkens, E. & M. de Wilde (red.) Als meedoen pijn doet. Actief burgerschap in de wijk. (pp.139-155). Amsterdam: Uitgeverij Van Gennep.

Elshout, J., Kampen, T. (gedeeld eerste auteur) & E. Tonkens (2013) De kwetsbaarheid van zelfrespect. In Kampen, T., Verhoeven, I. & L. Verplanke (red.) De affectieve burger. Hoe de overheid verleidt en verplicht tot zorgzaamheid (pp.219-232). Amsterdam: Uitgeverij Van Gennep.

Elshout, J., Kampen, T. (joint first author) & E. Tonkens (2013) The Fragility of Self-Respect. Emotional Labour of Workfare VolunteeringSocial Policy and Society, 12 (3): 427-438.

Elshout, J., Kampen, T. & I. Teijmant (red.) (2012). Onverwachte verdienste. Over activering en zelfrespect in een veeleisende samenleving. Amsterdam: Stichting de driehoek.

Elshout, J., Kampen, T. & I. Teijmant (2012). De verzorgingsstaat in beweging: een inleiding. In J. Elshout, T. Kampen & I. Teijmant (Eds.) Onverwachte verdienste: over activering en zelfrespect in een veeleisende samenleving (pp.7-16). Amsterdam: Stichting de driehoek.

Prast, L. & J. Elshout (2012). ‘Ik ben tenminste nog een roker’. De gevolgen van werkloosheid voor het zelfrespect van mensen. TSV: Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, 48 (3): 10-14.

Elshout, J. & E. Tonkens (2009).  Moslims trots op Nederland. Oudere autochtonen voelen zich veel minder thuis. TSV: Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, 63 (7-8): 8-11. 

Elshout, J. (2008) McFitness en de geest van het calvinisme. Een kwalitatief onderzoek naar fitnesscentra en hoogopgeleide fitnessers in Amsterdam. Masterscriptie sociologie, Universiteit van Amsterdam.  Op de site van het Mulier Instituut te downloaden onder ‘publicaties’.

Elshout, J. (2005) ‘Moslima: kom in actie!’. Een inhoudsanalyse naar berichtgeving over Turks- en Marokkaans-Nederlandse moslimvrouwen in het feministisch maandblad Opzij, vanaf 1972-2005. Bachelorscriptie sociologie, Universiteit van Amsterdam.