Over Judith

Ik werk als senior onderzoeker bij het Amsterdamse Experiment met de Bijstand bij het Centre for Applied Research on Business and Economics (CAREM). Bij de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening werk ik als afstudeerbegeleider. Tot september 2021 deed ik daarnaast onderzoek naar verborgen armoede en werkende armen bij het lectoraat Armoede Interventies, bij het Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie (AKMI). Allemaal bij de Hogeschool van Amsterdam (HvA).

Het Amsterdamse Experiment met de Bijstand

Met mijn collega’s van de HvA werken we binnen het experiment samen met de Universiteit van Amsterdam en de Gemeente Amsterdam om meer te leren van bijstandsgerechtigden over effecten van typen begeleiding en over hun ervaringen met werken in de bijstand. Ook interviewen we klantmanagers om de ondersteuning van de gemeente aan bijstandsgerechtigden te verbeteren bij het vinden van betaald en onbetaald werk. Lees hier meer over het Amsterdamse Experiment met de Bijstand.

Mijn studie sociologie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) heb ik cum laude afgerond. Mijn masterscriptie  gaat over motivaties om te fitnessen en de ontwikkeling van fitnesscentra. In 2016 verscheen mijn proefschrift Roep om respect, over behoud van zelfrespect in een veeleisende samenleving. Ik heb onderzoek gedaan naar werklozen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in activeringsprojecten. Hoe mensen hun werkloosheid ervaren, hoe zij ermee omgaan en wat dit betekent voor hun zelfrespect, bestudeerde ik in het licht van een meritocratiserende samenleving, ook wel een prestatiesamenleving genoemd. Bronnen van zelfrespect, betekenissen van betaald werk en de rol van een geldelijke beloning in de opbouw van zelfrespect staan centraal in mijn proefschrift.

Onder andere ben ik geïnteresseerd in thema’s als waardigheid en betekenissen van (informeel) werk, werk en identiteit, gender(on)gelijkheid en fitnesscultuur. Artikelen en boekhoofdstukken zijn te vinden onder het kopje publicaties. Neem gerust een kijkje op mijn LinkedIn.