Over Judith

Momenteel doe ik onderzoek naar skillsbased en inclusief werven en selecteren en het Amsterdams Experiment met de Bijstand bij het lectoraat Arbeid en menselijk kapitaal in transitie. Ook werk ik als afstudeerbegeleider bij de opleiding Social Work . Tot september 2021 deed ik daarnaast onderzoek naar verborgen armoede en werkende armen bij het lectoraat Armoede interventies, bij het Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie (AKMI). Allemaal bij de Hogeschool van Amsterdam (HvA).

Het Amsterdamse Experiment met de Bijstand

Met een team van onderzoekers ronden we momenteel het vierjarig onderzoek naar het Amsterdams Experiment met de Bijstand af. Samen met de Universiteit van Amsterdam en de Gemeente Amsterdam onderzochten we ervaringen van bijstandsgerechtigden met begeleiding, parttime werken en het ontvangen bijverdienpremie. Ook interviewden we klantmanagers om de ondersteuning van de gemeente aan bijstandsgerechtigden te verbeteren bij het vinden en behouden van betaald en onbetaald werk. Lees hier meer over het Amsterdamse Experiment met de Bijstand.

Mijn studie sociologie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) heb ik cum laude afgerond. Mijn masterscriptie  gaat over motivaties om te fitnessen en de ontwikkeling van fitnesscentra. In 2016 verscheen mijn proefschrift Roep om respect, over behoud van zelfrespect in een veeleisende samenleving. Ik heb onderzoek gedaan naar werklozen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in activeringsprojecten. Hoe mensen hun werkloosheid ervaren, hoe zij ermee omgaan en wat dit betekent voor hun zelfrespect, bestudeerde ik in het licht van een meritocratiserende samenleving, ook wel een prestatiesamenleving genoemd. Bronnen van zelfrespect, betekenissen van betaald werk en de rol van een geldelijke beloning in de opbouw van zelfrespect staan centraal in mijn proefschrift.

Onder andere ben ik geïnteresseerd in thema’s als waardigheid en betekenissen van (informeel) werk, werk en identiteit, gender(on)gelijkheid en fitnesscultuur. Artikelen en boekhoofdstukken zijn te vinden onder het kopje publicaties. Neem gerust een kijkje op mijn LinkedIn.