Over Judith

Bij het Amsterdamse Experiment met de Bijstand bij het Centre for Applied Research on Business and Economics (CAREM) werk ik als senior onderzoeker. Bij Armoede Interventies bij het Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie (AKMI) doe ik onderzoek naar vindplaatsen verborgen armoede. Ook ben ik docent onderzoek bij Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Allemaal bij de Hogeschool van Amsterdam.

Mijn studie sociologie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) heb ik cum laude afgerond. Mijn masterscriptie  gaat over motivaties om te fitnessen en de ontwikkeling van fitnesscentra. In 2016 verscheen mijn proefschrift Roep om respect, over behoud van zelfrespect in een veeleisende samenleving. Ik heb onderzoek gedaan naar werklozen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in activeringsprojecten. Hoe mensen hun werkloosheid ervaren, hoe zij ermee omgaan en wat dit betekent voor hun zelfrespect, bestudeerde ik in het licht van een meritocratiserende samenleving, ook wel een prestatiesamenleving genoemd. Bronnen van zelfrespect, betekenissen van betaald werk en de rol van een geldelijke beloning in de opbouw van zelfrespect staan centraal in mijn proefschrift.

Onder andere ben ik geïnteresseerd in thema’s als waardigheid en betekenissen van (informeel) werk, werk en identiteit, gender(on)gelijkheid en fitnesscultuur. Artikelen en boekhoofdstukken zijn te vinden onder het kopje ‘publicaties’. Neem gerust een kijkje op mijn LinkedIn.