Meritocratie. Op weg naar een nieuwe klassensamenleving?

In juni 2016 verscheen de bundel Meritocratie. Op weg naar een nieuwe klassensamenleving? onder redactie van Paul de Beer en Maisha van Pinxteren. Met Evelien Tonkens en Tsjalling Swierstra schreef ik daarin het hoofdstuk ‘Meritocratie als aanslag op het zelfrespect van ‘verliezers’’.

Het boek is hier gratis te downloaden!

Over de bundel:

De meritocratie gold lange tijd als belofte voor een meer open en gelijke samenleving. Een samenleving waarin mensen hun maatschappelijke positie verkrijgen op basis van hun eigen verdiensten. Maar wat als die verdiensten in hoge mate worden bepaald door je afkomst? Als een kind van hoogopgeleide ouders aanzienlijk meer kans maakt op succes in het onderwijs en op de arbeidsmarkt dan een kind van laagopgeleide ouders? En als ook nog eens blijkt dat het merendeel van de bevolking – inclusief de ‘verliezers’ – deze meritocratische principes onderschrijft?
In Meritocratie: op weg naar een nieuwe klassensamenleving? Beschrijven gerenommeerde Nederlandse onderzoekers in hoeverre het huidige Nederland daadwerkelijk een meritocratische samenleving is. Vervolgens brengen zij de maatschappelijke gevolgen van hun bevindingen in kaart. Mondt de meritocratie niet uit in een nieuwe klassensamenleving, waarin de scheidslijnen nog scherper en hardnekkiger zijn dan in de voorbije industriële samenleving?

 

Geef een reactie