Over Judith

Momenteel ben ik werkzaam bij de Hogeschool van Amsterdam (HvA) als docent sociologie en onderzoek bij Social Work, en als onderzoeker bij het lectoraat Stedelijk Sociaal Werken.

Mijn studie sociologie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) heb ik cum laude afgerond. Mijn masterscriptie  gaat over motivaties om te fitnessen en de ontwikkeling van fitnesscentra. In 2016 verscheen mijn proefschrift Roep om respect, over behoud van zelfrespect in een veeleisende samenleving. Ik heb onderzoek gedaan naar werklozen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in activeringsprojecten. Hoe mensen hun werkloosheid ervaren, hoe zij ermee omgaan en wat dit betekent voor hun zelfrespect, bestudeerde ik in het licht van een meritocratiserende samenleving, ook wel een prestatiesamenleving genoemd. Bronnen van zelfrespect, betekenissen van betaald werk en de rol van een geldelijke beloning in de opbouw van zelfrespect staan centraal in mijn proefschrift.

Ik ben onder andere geïnteresseerd in thema’s als waardigheid en betekenissen van (informeel) werk, werk en identiteit, gender(on)gelijkheid en fitnesscultuur. Artikelen en boekhoofdstukken zijn te vinden onder het kopje ‘publicaties’. Neem gerust een kijkje op mijn LinkedIn.