Het gevoel dat je niet meer meetelt

In oktober 2016¬†droeg ik bij aan het artikel ‘Het gevoel dat je niet meer meetelt’ van Annemiek Onstenk in Zorg + Welzijn.