Over Judith

Welkom! Mijn naam is Judith Elshout en ik ben socioloog. Op 10 juni 2016 verscheen mijn proefschrift Roep om respect, over behoud van zelfrespect in een veeleisende samenleving. (Het persbericht van de Universiteit van Amsterdam leest u hier) Ik heb onderzoek gedaan naar werklozen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in activeringsprojecten. Hoe mensen hun werkloosheid ervaren, hoe zij ermee omgaan en wat dit betekent voor hun zelfrespect, bestudeerde ik in het licht van een meritocratiserende samenleving, ook wel een prestatiesamenleving genoemd. Bronnen van zelfrespect en de rol van een geldelijke beloning in de opbouw van zelfrespect staan centraal in mijn proefschrift.

In 2008 studeerde ik cum laude af op een masterscriptie over motivaties om te fitnessen en de ontwikkeling van fitnesscentra. Ik ben onder andere geïnteresseerd in de thema’s werk en identiteit, sport en cultuur en genderongelijkheid. Ik verwonder mij over (schijnbaar) alledaagse fenomenen en probeer te ontdekken wat daarachter schuilgaat. Over maatschappelijke onderwerpen uit de actualiteit denk ik kritisch na en duid die vanuit mijn sociologische achtergrond.

LinkedIn.

Versie 2

Proefschrift

Meritocratische logica in de metro van Boston

Meritocratische logica in de metro van Boston