Over Judith

In 2016 verscheen mijn proefschrift Roep om respect, over behoud van zelfrespect in een veeleisende samenleving. (Het persbericht van de Universiteit van Amsterdam leest u hier) Ik heb onderzoek gedaan naar werklozen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in activeringsprojecten. Hoe mensen hun werkloosheid ervaren, hoe zij ermee omgaan en wat dit betekent voor hun zelfrespect, bestudeerde ik in het licht van een meritocratiserende samenleving, ook wel een prestatiesamenleving genoemd. Bronnen van zelfrespect en de rol van een geldelijke beloning in de opbouw van zelfrespect staan centraal in mijn proefschrift.

In 2008 studeerde ik cum laude af. Mijn masterscriptie  gaat over motivaties om te fitnessen en de ontwikkeling van fitnesscentra. Ik ben onder andere geïnteresseerd in thema’s als waardigheid van (informeel) werk, werk en identiteit, gender(on)gelijkheid en fitnesscultuur. Momenteel ben ik werkzaam bij de Hogeschool van Amsterdam (HvA) als docent Maatschappelijk Werk en onderzoeker bij het lectoraat Stedelijk Sociaal Werken.
LinkedIn.