Over Judith

(English below)

Mijn naam is Judith Elshout en ik ben socioloog. In juni 2016 verscheen mijn proefschrift Roep om respect, over behoud van zelfrespect in een veeleisende samenleving. (Het persbericht van de Universiteit van Amsterdam leest u hier) Ik heb onderzoek gedaan naar werklozen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in activeringsprojecten. Hoe mensen hun werkloosheid ervaren, hoe zij ermee omgaan en wat dit betekent voor hun zelfrespect, bestudeerde ik in het licht van een meritocratiserende samenleving, ook wel een prestatiesamenleving genoemd. Bronnen van zelfrespect en de rol van een geldelijke beloning in de opbouw van zelfrespect staan centraal in mijn proefschrift.

In 2008 studeerde ik cum laude af op een masterscriptie over motivaties om te fitnessen en de ontwikkeling van fitnesscentra. Ik ben onder andere geïnteresseerd in thema’s als waardigheid van (informeel) werk, werk en identiteit, gender(on)gelijkheid en sport en cultuur.


My name is Judith Elshout and I’m a sociologist. In June of 2016 I published my PhD-thesis “Calling for Respect”, on how long-time unemployed workers who are ‘distanced from the labour market’ and participating in citizen activation projects, protect and build their self-respect in an increasingly meritocratic society. How do people experience their unemployment, how do they cope, and what does this mean for their self-respect, are questions I studied in the context of a meritocratic society. Sources of self-respect and the role of financial rewards in building self-respect are central concepts in my thesis. Here, financial rewards must be understood not only in a material sense but also, and perhaps primarily, in a symbolic, immaterial sense.

In 2008 I graduated with distinction as MSc in Sociology. My thesis was on motivations for people to go to the gym and the development of fitness chains. I am interested in themes like dignity and (informal) work, work and identity, sports and culture, and gender (in-)equality.

LinkedIn.

Versie 2

Proefschrift

Meritocratische logica in de metro van Boston

Meritocratische logica in de metro van Boston

css.php